contact us

Waxii Faah Faahin dheeraad ah waxaa Nagala Soo Xaririta

Facebooka   https://www.facebook.com/Eng.gabaaba/

Facebooka   https://www.facebook.com/IdaacadaKGS/

Emailka       Radiokonfurgalbeed@gmail.com

Mobile     +252615887846 / +252617474740

[contact_us type=”form”]